Progmatic

Haftalık ders dağıtım programı.

Kelebek

Ortak sınav programı.

Supergen

Seçmeli ders programı.

Formula

Ek ders dağıtım programı.

Sınavmatik

Sınav oluşturma programı.

Progmatic

Progmatic seçmeli ders sistemi göz önünde bulundurarak tekrar yenilendi.

Kelebek

Ortak Sınavları otomatik yerleştirir. Sınf listelerini e-okuldan aktaracağınız excel dosyalarından alır.

Supergen

Ders gruplarını grup sayıları birbirine en yakın olacak şekilde otomatik olarak oluşturur

Formula

Öğretmenlerinizin alacağı ücreti otomatik olarak hesaplayan KBS uyumlu ücret programı.